AVRIGA - ZJKF I (1959)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

Legentibus salutem

E. KAMÍNKOVÁ - Poznámky k vyučování latině (Adnotationes ad linguam Latinam in scholis docendam)

J. KÁBRT - Plán práce učitel u jazyka latinského (Seminaria linguae Latinae)

K. ZAKLYNŚKYJ - Za Fedorem Slusarenkem (In memoriam Theodori Slusarenko)

J. PECH - Antika stále živá (Antiquitatis memoria semper viva)

-vv-, -esv-, -sch-, -vi- Úkoly klasické filologie (Quae munera philologiae classicae proponantur)

 

J. BOUZEK - K řeckému malířství v VIII. století př. n. l. (Ad picturam Graecam saec. a. C. n. VIII observatiuncula)

A. WOLF - O zdravotnické latině (De lingua Latina a medicis et pharmacopolis usitata)

-esv- Renesance latiny jako mezinárodního jazyka? (Lingua Latina rediviva?)

M. KLUČKA  - Dvě knihy o J. A. Komenském (Censurae librorum)

 

Ze života zahraničních vědeckých společností / Chronica: Societates philologorum extraneae (-sch-, -vv-)

Klasická filologie v r. 1958 - Bibliografie českých knih / Philologia classica a. 1958 - Bibliograiphia librorum Bohemicorum (L. Vidman)

 

O činnosti JKF / De Societate philologorum

Zpráva o činnosti pražské JKF 1956-1958 a plán další práce / Quid Societas philologorum Pragae a. 1956-195-8 gesserit quidque proponat et praeparet (K. Svoboda)

Zpráva o činnosti brněnské odbočky JKF 1956-1958 a plán další práce / Quid Societas philologorum Brunae a. 1956-1958 gesserit quidque proponat et praeparet (J. Ludvíkovský)

Přednášky JKF v r. 1958 / Argumenta lectionum a. 1958 Pragae et Brunae habitarum

Seznam členů JKF / Laterculus membrorum Societatis

Knihovna JKF v Praze / Bibliotheca Societatis Pragae (L. Vidman)

Výpujční řád knihovny JKF / Ordo bibliothecae Societatis 

Sklad publikací JKF / Qui libri a Societate editi ad id tempus prostent

Jednací řád pobočky JKF v Brně / Ordo circuli Brunensis