AVRIGA - ZJKF II/2 (1960)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

J. FREL - Nové vykopávky v Olympii (Monumenta nuper Olympiae effossa)

J. MARTÍNEK - De scholarum Bohemicarum laudibus a M. Iohanne Galerino habitis

J. MARTÍNEK - O významu humanistických literárních textů pro novodobý výzkum v oblasti zemědělství a lesnictví (Quomodo monumenta litterarum humaniorum antiqua ad recens rei rusticae studium nec non ad silvarum et piscinarum curam pertineant)

J. ČEŠKA - Jak psát vlastní jména a hodnosti v překladech děl z konce antiky? (Quomodo nomina et dignitates in versionibus Bohemicis monumentorum exeuntis antiquitatis transcribenda sint)

-m- Pětasedmdesátiny Josefa Stáhlíka (Ad diem natalem LXXV Iosephi Stáhlík)

V. ZELINKA - Antika a česká literatura pro mládež (Quomodo antiquitatis memoria in libris iuventuti Bohemicae destinatis tractetur)

J. PECH - Úspěšný Ovidiův večer (Recitationes Ovidianae)

J. NOVÁKOVÁ - Naše překlady z antických literatur v letech 1957-1959 (De versionibus Bohemicis auctorum antiquorum annis 1957-59 in lucem prolatis)

J. LUDVÍKOVSKÝ - Tadeusz Zieliński (Thaddaeus Zieliński)

-esv- Vyučování klasickým jazykům a výklady z kulturních dějin (Quatenus in linguis classicis docendis historia litterarum, res gestae cet. tractanda sint)

 

Ze světa / Varia (-esv-)

 

Klasická filologie v r. 1959 - Bibliografie českých a slovenských knih / Philologia classica r. 1959 - Bibliographia librorum Bohemicorum et Slovacorum(L. Vídman)

 

Zprávy o činnosti JKF v r. 1959 / Quid Societas philologorum classicorum a. 1959 gesserit