AVRIGA - ZJKF III/2 (1961)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

L. S. 

A. FROLÍKOVÁ - Římský lid v Juvenálových Satirách (Quid Iuvenalis in Saturis de plebe Romana censuerit)

-jf- Výstava drobného antického umění v Semilech (Artis antiquae opera minora in urbe Semily propalam collocata)

J. NOVÁKOVÁ - Klasobraní z latinské a řecké sémantiky (Spicilegium Graeco-Latinum)

J. FREL - Lecythus Attica imagine Herculis satyros captos punituri ornata

J. FREL - Čtyři lekythy (Quattuor lecythi)

A. SCHMIDTOVÁ - Ze středověké školy (E schola mediaevali)

J. MARTÍNEK - Z pobělohorské básnické tvorby M. Campana (De M. Iohannis Campani carminibus post infelix Albimontanum proelium compositis)

K. Varnalis, Fatalisté (přel. - vertit L. Hoch)

J. HEJNIC - J. MARTÍNEK - Přehled dosavadní práce o Rukověti k humanistickému písemnictví v Čechách a na Moravě (De laboribus Enchiridii litterarum in Bohemia et Moravia aevo humaniore florentium edendi causa susceptis)

A. FROLÍKOVÁ - Anton Vantuch, Homér a homérsky svet (Censura libri Antonii Vantuch)

E. SVOBODOVÁ - Proces historického vývoje a historická úloha antických států v severním Černomoří (Quomodo civitates orae septentrionalis Pouti Euxini creverint quidque in historia antiqua valuerint)

 

Ze života zahraničních vědeckých společností: Činnost sekce popularizace vědy o antice při varšavském kruhu Polskiego Towarzystwa Filologicznego / Societates philologorum extraneae: Quomodo Societas philologa Polonorum Varsoviae notitiam antiquitatis propaget (K. Kreyser)

 

Ze světa / Varia ( -esv-m-)

 

Klasická filologie v r. 1960 [Bibliografie českých a slovenských knih] / Philologia classica a. 1960 (Bibliographia librorum Bohemicorum et Slovacorum) (L. Vidman)

 

Zpráva o činnosti JKF v r. 1960 / Quid Societas philologorum classicorum a. 1960 gesserit