AVRIGA - ZJKF IV/2 (1962)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

J. TŘÍŠKA - K ideovosti českého literárního středověku (De potissimis sententiis, quae in operibus media aevo in Bohemia scrlptis prolatae sunt)

J. BOUZEK - Tři zlomky geometrických váz (Tria fragmenta vasorum styli geometrici)

J. FREL - Effigies Platonis nuperrime Athenis reperta 

A. VIDMANOVÁ - Latinský pamflet na Václava IV. (Carmen probrosum in Venceslaum IV.)

D. MARTÍNKOVÁ - Dva listy M. Matouše Collina z Chotěřiny (M. Matthaei Collini Choterinatis epistulae duae)

A. D. TRENDALL - Lukánské a kampánské vázy v Československu (Lucanian and Campanian Vases in Czechoslovakia)

L. VIDMAN - Bedřich Hrozný a řecká epigrafie (Fridericus Hrozný et epigraphia Graeca)

J. MARTÍNEK - De Bohuslai Hassensteinii et Augustini Moravi epistulis

J. BENEŠ - Předběžný soupis antických památek ve sbírkách Severomoravského kraje (Catalogus monumentorum antiquitatis in collectionibus Moraviae septentrionalis asservatorum imperfectus)

Z. K. VYSOKÝ - In memoriam Antonína Minaříka a Josefa Říhy (In memoriam Antonii Minařík et Josephi Říha)

jf - In memoriam R. Haken 

 

Z nové literatury / De novis libris iudicia

P. Oliva - V. Olivová, Spartakus - Povstání Spartakovo a spartakovská tradice (E. Svobodová)

Christophori Kobyliński Epigrammatum libellus, ed. L. Winniczuk (D. Martínková)

 

Ze života zahraničních vědeckých společností: Metody popularizace vědy o antické kultuře v Polsku / Societates philologorum extraneae: Qua via et ratione antiquitas Graeca et Romana in Polonia propagetur (K. Kreyser)

Ze světa / Varia (psp, esv)

Zpráva o činnosti JKF v r. 1961 / Quid societas philologorum classicorum a. 1961 gesserit