AVRIGA - ZJKF IV/1 (1962)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

J. ČEŠKA - Prof. dr. Ferdinand Stiebitz (ln memoriam Ferdinandi Stiebitz)

J. HEJNIC - Arkádie v době archaické (De Arcadla aevi antiquioris)

J. FREL - Antická sblrka akademika A. Salače (Opera antiqua e collectione Antonii Salač)

A. VIDMANOVÁ - Pět klíčů ke středověké moudrosti (Quioque claves sapientiae in scholis medii aevi)

D. MARTÍNKOVÁ - Italský humanista Romolo Amaseo a jeho český žák (De Romuli Amasei antiquitatis studiosi Itali discipulo Bohemico)

J. MARTÍNEK - Historický exkurs v latinském katalogu české šlechty z r. 1551 (Narratio bistorica catalogo baronum Bohemorum a. 1551 elucubrato inserta)

K. JANÁČEK - O jedné negativní zkušenosti (De experientia quadam negativa)

L. Mavilis, Oliva (přeložil - vertit L. Hoch)

H. BUSINSKÁ - S. VIDMANOVÁ - Antické večery s dětmi pražských škol (Auctores antiqui a discipulis scholarum Pragensium recitati)

R. DOSTÁLOVÁ - Cikáni v Byzanci - Cingari in imperio Byzantino

J. MARTÍNEK - Sblrka fotografií vzácných latinských tisků a rukopisů z období humanismu (De librorum rariorum aevo humaniore Latine conscriptorum imaginibus lucis ope factis)

 

Přednášky JKF v r. 1961 / Argumenta lectionum Pragae et Brunae a. 1961 habitarum

Z nové literatury / De novis libris iudicia (E. Svobodová, L. Vidman)

Ze života zahraničních vědeckých společnost / Societates philologorum extraneae: Fédération Internationale des Associations d'Etudes Classiques (-av-)

Ze světa / Varia (-esv-, R. D. -Je, -vi-)