AVRIGA - ZJKF XVIII/1 (1976)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

L. VIDMAN - Prof. Karel Janáček sedmdesátiletý 

A. FROLÍKOVÁ - Nový příspěvek ke zkoumání Xenofónta

M. OKÁL - Kapitoly z dejín gréckej filozofie 

A. VIDMANOVÁ - K protihusitským pamfletům

O. Březina, De longinquitatibus arcanis (přel. J. Šprincl)

 

Zprávy

Lukavského Antičtí řečníci ve Viole (A. Frolíková)

Odysseia ve Viole (L. Vidman) 

SAL (J. Šprincl - I. Zachová)

Čtenářova glosa k Antické knihovně (I. Hlaváček)

 

Z nové literatury

Burchard Brentjes, Zlatý věk lidstva (J. Burian)

Emilio Peruzzi, Origini di Roma (J. Burian)

Alexander Krawczuk, Kleopatra (J. Burian) 

Klára Sz. Pószyová, Aquincum - Starořímské město v Maďarsku (J.Šmatlák)

Anton Vantuch, Ján Sambucus (J.Martínek)