AVRIGA - ZJKF XXIII (1981)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

In memoriam Ladislava Varcla

Ladislav Varcl (1909-1980) /Eva Kamínková/

Ladislav Varcl Papyrolog /Ladislav Vidman/

Simon Magus a počátky gnose /Petr Pokorný/

K výkladu jednoho neurčeného námětu v malířském odkazu Jana Kryštofa Lišky (Vzpomínka na prof. Ladislava Varcla) /Edita Svobodová/

Články - Commentationes 

Josef HEJNIC - Humanistické verše v Březanových životopisech Viléma a Petra Voka z Rožmberka

Růžena DOSTÁLOVÁ - K současným problémům spisovné novořečtiny

Pavel SPUNAR - Václav Vlček o svých profesorech klasické filologie

Zprávy - Relationes

Josef HEJNIC - Za profesorkou Andělou Fialovou

Josef ŠMATLÁK - Bibliografie A. Fialové

Jan BURIAN - Antická konference 1980 (Zpráva o průběhu a výsledcích) / Colloquium de antiquitate Graeco-Romana in Liblice diebus 26-28 mensis Novembris 1980 habitum

Referáty - Censurae librorum

C. Iulius Victor, Ars rhetorica. Ed. R. Giomini et M. S. Celentano. Leipzig, Teubner 1980 (Josef Šmatlák)

Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz Epistulae, tomus II (Epistulae ad familiares). Ed. J. Martínek et D. Martínková. Leipzig, Teubner 1980 (Jiří Matl)

Milan Kopecký, Pokrokové tendence v české literatuře od konce doby husitské do Bílé hory. Brno, UJEP 1979 (Eva Kamínková)

Řečtí atomisté. Přel. K. Svoboda, k vyd. připravil a doplnil M. Mráz. Předmluvu napsal J. Netopilík. Praha, Svoboda 1980 (Alena Frolíková)

Platón, Dialogy o kráse. Přel. J. Šonka. Doslov napsal J. Netopilík. Praha, Odeon 1979 (Helena Kurzová)

Vitruvius, Deset knih o architektuře. Přel A. Otoupalík. Praha, Svoboda 1979 (Jan Burian)

Alena Hakenová a kol., Učebnice latiny pro gymnázia I, II. Praha, SPN 1978 (Jarmila Hackenschmiedová)

Homér, Ílias. Přel. R. Mertlík. Doslov, poznámky a rejstřík sestavil L. Vidman. Praha, Odeon 1980 (Hjalmar Kopřiva)

Gaius Valerius Catullus, Zhořklé polibky. Výbor sestavila, úvodní esej, komentář, kalendárium a ediční poznámku napsala E. Stehlíková. Přel. D. Svobodová, J. Hron a J. Žáček. Praha, čs. spisovatel 1980 (Hjalmar Kopřiva)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1980

Spolkové zprávy SJKF 1980