AVRIGA - ZJKF XXII/1-2 (1980)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes 

Anežka VIDMANOVÁ - Ze středolatinské světské poezie / De arte poetica a profanis auctoribus medii aevi culta

Ivan HLAVÁČEK - Byl Václav IV. literárně činný? / Studueritne litteris Wenceslaus IV, Bohemorum rex?

Eva STEHLÍKOVÁ - Karel Čapek aneb Krátkodobý poměr s antikou / Quo modo Karel Čapek de antiquitate senserit

Stanislav SOUSEDÍK - Daniela HODROVÁ - Karel HUBKA: Hermés Trismegistos, Poimandrés (úvod, překlad, poznámky) / Hermes Trismegistos, Poimandres (praefatio, versio, notae)

Zprávy - Relationes

Etela ŠIMOVIČOVÁ - Latinsko-slovenský slovník stredovekej latinčiny

Jan BURIAN - Hans-Georg Pflaum (1902 - 1979)

Ladislav VIDMAN - Za Zdeňkem Vysokým (11.4.1903 - 4.10.1979)

Bohumil Ryba zemřel

Josef ŠMATLÁK - Z.K. Vysoký a JČF

Referáty - Censurae librorum

Jan Bouzek, Objevy ve Středomoří. Praha, Odeon 1979 (Jan Bažant)

Jan Pečírka a kolektiv, Dějiny pravěku a starověku I,II. Praha, SPN 1979 (Josef Šmatlák)

Kristiánova legenda, Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Vyd.,přel.a pozn. Jaroslav Ludvíkovský. Praha, Vyšehrad 1978 (Hjalmar Kopřiva)

Miloslav Okál, Život a dielo Martina Rakovského, I. diel. Martin, Matica slovenská 1979 (Daniel Škoviera)

Josef Hejnic, Latinská škola v Plzni a její postavení v Čechách (13.-18.století). Praha, Academia 1979 (Václav Bartůšek)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1979

Spolkové zprávy SJKF 1979