AVRIGA - ZJKF XXV (1983)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

XVI. konference Eirene / XVI. congressus Eirene

XVI. vědecká mezinárdní konference Eirene, Praha 31.8. - 4.9.1982 / XVI. congressus internationalis studiorum antiquorum Eirene, Pragae 31.8. - 4.9.1982 /Jan Burian/

Projevy na zahajovacím zasedání XVI. konference Eirene, Collegium Caroli 31.8.1982 / Allocutiones sollemnes in sessione prima congressum Eirene aperiente in Collegio Caroli die 31.8.1982 habitae:

/Prof. dr. Pavel Oliva, člen korespondent ČSAV/

/Akademik Zdeněk Snítil/

/Univ. prof. JUDr. Zdeněk Češka, člen korespondent ČSAV/

Zprávy o průběhu sekcí / Relationes de singulis sectionibus:

I. Vztahy řecké a římské civilizace / Proprietates Graecorum Romanorumque cultus atque humanitatis invicem rectae:

I/l Řecké a římské dějiny / Historia Graecorum et Romanorum /Ladislav Vidman/

I/2a Ideologická sekce / Historia idearum /Jan Janda/

I/2b Řecká a římská literatura / Litterae Graecorum Romanorumque /Eva Kuťáková/

I/3 Archeologická sekce / Sectio archaeologica /Jan Bažant/

I/4 Lingvistická sekce / Sectio linguarum exercendarum /Helena Kurzová/

II. Symposium Vergilianum / Symposium Vergilianum /Eva Stehlíková/

III. Byzantologické sympozium / Symposium Byzantologicum /Vladimír Vavřínek/

IV. Mykénologické sympozium / Symposium mycenologicum /Antonín Bartoněk/

V. Kolokvium o výuce latiny / Colloquium de lingua Latina in scholis exercenda /Bohumila Mouchová/

Výstavy k XVI. konferenci Eirene / Expositiones occasione XVI. congressus internationalis Eirene oblata /Pavel Spunar/

Články - Commentationes

Jan JANDA - Jan PEČÍRKA - Zuzana VANĚČKOVÁ - Dvacet pět let komitétu Eirene / Historie viginti quinque annorum consilii Eirene

Růžena DOSTÁLOVÁ - Byzantské estetické myšlení / Quid de artis praeceptis Byzantini senserint

Alena FROLÍKOVÁ - Novodobé české cestopisná literatura o Řecku / Quid et quo modo scriptores Bohemici XIX. saeculi de Graecia scripserint

Referáty - Censurae librorum

M. Tullius Cicero, Scripta quae manserunt omnia, 28. In M. Antonium Orationes Philippicae XIV. Leipzig 1982 /Alena Dohnalová/

Xenofón, Řecké dějiny, Lakedaimonské zřízení, O státních příjmech. Přel. J. Hejnic. Praha 1982 /Helena Kurzová/

Ludmila Živkovová, Kazanlak. Praha 1981 /Jan Burian/

Títus Kolník, Staroveká plastika. Bratislava 1981 /Jan Bažant/

Josef Češka, Římský stát a katolická církev ve IV. století.Brno 1983 /Ladislav Vidman/

A.G.Bokžčanin, Istočnikoveděnije drevněgo Rima. Moskva 1981 /Jan Burian/

Istoriografija antičnoj istorii: Učebnoje posobije. Pod red. V.I.Kuziščina. Moskva 1980 /Ivana Koucká/

A.č. Kozarževskij, Učebnik latinskogo jazyka. Moskva 1981 /Bohumila Mouchová/

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Svazek 5, S - Ž. Praha 1982 /František Šmahel/

Antonín Bartoněk, Zlaté Mykény. Praha 1983 /Jan Bažant/

Čtení o antice 1980/1981. Praha 1982 /Jan Janoušek/

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1982

Přednášky JKF v roce 1980, 1981, 1982

Spolkové zprávy SJKF 1982