AVRIGA - ZJKF XXX-XXXI (1988-89)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Jan BURIAN - Historie antiky v moderním literárním zpracování (Quo modo novissimi auctores historiam antiquitatis litterarie perscripserint)

Články - Commentationes

Jan BAŽANT - Historie a literatura / Res gestae ac historia litterarum

Eva STEHLÍKOVÁ - Literatura a historie / Historia litterarum ac res gestae

Jana KEPARTOVÁ - Martin PROCHÁZKA - Edward George Earle Bulwer Lytton, Poslední dny Pompejí (The Last Days of Pompeii, 1834) 

Jan SOUČEK - Zdeněk HRBATA - Gustav Flaubert, Salambo (1863)

Eva STEHLÍKOVÁ - Jasna HOUŠKOVÁ - Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? (1895)

Jan JANOUŠEK - Martin PROCHÁZKA - Robert Graves, Zlaté rouno (The Golden Fleece, 1944)

Zuzana POSPÍŠILOVÁ - Petruše MÁCHOVÁ - Thornton Wilder, Březnové Idy (The Ides of March, 1948)

Dana SLABOCHOVÁ - Na okraj "Hadriánových pamětí" Marguerite Yourcenarová / Ad marginem operis Les mémoires d'Hadrien a Marguerite Yourcenar adnotationes

Alexandra MALLÁ - Odysseus na Slovensku: K románom Jána Lenču a Eyvinda Johnsona / Ulixes in Slovenia: Commentariolum ad opera auctorum Ján Lenčo et Eyvind Johnson

Eva STELÍKOVÁ - Závěrem / Argumentum

Antike Themen im modernen historischen Roman - Zusammenfassung

Nekrolog - In memoriam

Profesor Pavel Trost (1907-1987) (Helena KURZOVÁ)

Bohumila Zástěrová 5. 2. 1915 - 23. 6. 1987 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Padesát let práce literárního vědce se uzavřelo. Josef Hrabák 3. 12. 1912 - 6. 8. 1987 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Vzpomínka na docenta PhDr. Oldřicha Pelikána, DrSc. (Radislav HOŠEK)

Referáty - Censurae librorum

Aristotelés, Člověk a příroda. Přel A. Křiž, k vydání upravil a doplnil M. Mráz. Praha, Svoboda 1984 (Dušan Machovec)

Appiános, Zrod římského impéria. Přel. J. Burian a B. Mouchová. Praha, Svoboda 1986 (Jan Souček)

Oratory Grecii. Sostavitěľ M. Gasparov. Perevod s grečeskogo. Bibliotěka antičnoj literatury. Moskva, Izdatěl'stvo Chudožestvennaja litěratura 1985 (Jan Burian)

Valentin Ferdinandovio Asmus, Antická filozofie. Z ruštiny přel. J. Zouhar. Praha, Svoboda 1986 (Dušan Machovec)

Pavel Spunar, Kultura českého středověku. Praha, Odeon 1987 (František Šmahel)

Smích a pláč středověku. Výběr a uspořádání textů, předmluvu a komentář napsal P. Spunar, verše přel. D. Svobodová. Praha, Odeon 1987 (Eva Stehlíková)

B. Spinoza, Etika. Přel. J. Špaňár. Bratislava, Pravda 1986 (Jan Mráz) 

Byt i istorija v antičnosti. Moskva, Nauka 1988 (Jana Kepartová) 

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1986

Spolkové zprávy SJKF 1986