AVRIGA - ZJKF XXXII (1990)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Helena KURZOVÁ - Úvod (Praemissio)

Články - Commentationes

Julie NOVÁKOVÁ - Jeden versologický dokument z doby temna

Vladimír FANTA - Příspěvek k překládání latinských básníků

Josef HEJNIC - Glosa k Hérodotovi

Helena KURZOVÁ - Překlad a princip relevance

Renáta PRUCKLOVÁ - Deagentní konstrukce v Plautových komediích a jejich překlad do češtiny

Ladislav VIDMAN - Překlady homérských složených adjektiv

Helena KURZOVÁ - Platónovo pojetí jazyka a věty

Kazimír VEČERKA - Platónovo přetvoření nauky o idejích a jeho vědecký význam

Roman ZAORAL - Ohlas Platóna v díle Níkéfora Gregóra

Nekrolog - In memoriam

EMIL SVRČINA (1913-1989) 

Živá antika - Pro antiquitate viva

Školská latina - pro koho a proč? (Jan BURIAN)

Aktiv o perspektivách výuky latiny (Zuzana POSPÍŠILOVÁ)

Výuka latiny - cíle a možnosti (Antonín BARTONĚK)

Odkaz antiky v současném Bulharsku (Miroslav SOUKUP)

IX. kongres Mezinárodního sdružení pro klasická studia (Pisa 24. - 30. 8. 1989) (Pavel OLIVA)

Polis et civitas. Mezinárodní symposium GIREA (Blagojevgrad 1989) (Jan SOUČEK)

III. mezinárodní konference o římském portrétu (Bechyně 25. - 29. září 1989) (Jan BAŽANT)

Referáty - Censurae librorum

Rannij (carskij) i respublikanskij period istorii Rima v istoriografii ČSR (Igor LISOVYJ)

C. Iulius Caesar, Zápisky o vojne v Gallii, Zápisky o občianskej vojne a iné. Preložil Jozef HRABOVSKÝ a kol. Bratislava 1988 (Július ŠPAŇÁR)

Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus medizinischen Schriften der Griechen und Römer. Herausgegeben von Jutta KOLESCH und Diethard NICKEL. Leipzig 1989 (Jan  BURIAN)

Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984 (Jan SOUČEK)

Pavel Oliva, Solon - Legende und Wirklichkeit. Konstanz 1988 (Jan BURIAN)

Eva Kuťáková, Václav Marek, Jana Zachová, Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha 1988 (Dušan MACHOVEC)

Z nové medievalistické literatury v Čechách (Pavel SPUNAR) 

Nová česká hussiana (Pavel SPUNAR) 

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1987 a 1988

Spolkové zprávy SJKF 1986-1988