AVRIGA - ZJKF XLVII (2005)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Lucie PULTROVÁ - Tzv. latinská přehláska (Vowel Weakening in Latin)

Iva ONDREJOVÁ - Řecké obytné domy klasického období a počátků helénismu (Griechische Wohnhäuser der klassischen und frühhellenistischen Zeit)

Josef FÖRSTER - »Itinerarium« Václava (Remedia) Prutkého: cestopis na rozhraní epoch (»Itinerarium« von Václav [RemediusJ Prutký - ein Reisebild am Übergang zweier Epochen)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Ladislav STANČO - Současná archeologie severní Baktrie (New Archaeological Discoveries in Northern Bactria)

Tomáš MOTLÍČEK - Historik Josef Dobiáš na cestách. Po stopách starých Římanů na Středním východě (Historian Josef Dobiáš on His Tours. In Ancient Romans' Footsteps)

Překlady - Translationes

Václav (Remedius) Prutký (1713-1770), O další cestě, do Káhiry (Josef FÖRSTER)

Zprávy - Miscellanea

Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., octogenaria (Dagmar MUCHNOVÁ)

Brno patřilo době římské (Jiří MUSIL)

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (Hana ŠEDIN0VÁ)

Nový zborník - Anodos (Juraj ŽEMBERA)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, antické filozofie, religionistiky a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v r. 2003/04 (kol. autorů)

Rozloučení - In memoriam

Zomrela dr. Viera Bunčáková (Daniel ŠKOVIERA)

Recenze - Censurae librorum

Gian Biagio Conte, Dějiny římské literatury. Praha 2003 (Štěpánka BROŽOVÁ)

Barbara Hartleb-Kropidło, Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz, Fragmenty zaginionych sztuk. Wrocław 2003 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Michael Grant, Zrození Řecka. Praha 2002 (Ivana KOUCKÁ)

Ulrich Sinn, Olympia. Kult, sport a slavnost v antice. Praha 2003 (Jan SOUČEK)

Jan Bouzek, Etruskové, jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003 (Jiří MUSIL)

Werner Eck, Augustus a jeho doba. Praha 2004 (Magdalena MORAVOVÁ)

Peter Schäfer, Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Praha 2003 (Jaroslav OLIVERIUS)

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů. Praha 2003 (Lubor KYSUČAN)

Andreas Fassbender (ed.). Index numerorum. Ein Findbuch zum CIL. Berlin - New York 2003 (Jana KEPARTOVÁ)

Sv. Augustin, O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Přeložili a úvodnú štúdiu napísali M. Andoková a R. Horka. Prešov 2004 (Jan
BURIAN)

Život jurských otců. Přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Praha 2004 (Jana NECHUTOVÁ)

Milena Bartlová (ed.). Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003 (Ivana KOUCKÁ)

Ivana Koucká (ed.), Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. Olomouc 2004 (Robert ŠKOPEK)

František Šimon (ed.), 10 rokov Slovenskej republiky - 10 rokov klasických studií. Košice 2004 (Jan BURIAN)

Marginalia historica VII. Praha 2003 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF