AVRIGA - ZJKF XLIV (2002)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Petr POTŮČEK - Co je to rétorika? (What Is Rhetoric?)

Jan BURIAN - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdněantickém dějepisectví III. Historia Augusta (Vergangenheit und Gegenwart in der spätrömischen Geschichtsschreibung III. Historia Augusta)

Erika JURÍKOVÁ - Matej Bel o Trnavě (Matej Bel über Trnava/Tyrnau)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Miroslav KOUDELA - Bedřich Hrozný a Kréta (Bedřich Hrozný and Crete)

Jana KEPARTOVÁ - O smyslu populárně naučné literatury (Zamyšlení nad knihou Josefa Fryše o Pompejích) (Über den Sinn populärwissenschaftlicher Literatur [Überlegungen zu dem Buch von J. Frysj])

Překlady - Translationes

Marek DOSPĚL - Nilus - nobilissimus amnium aneb Senecův popis Nilu

Jan KALIVODA - Giordano Bruno v rudolfínské Praze

Zprávy - Miscellanea

III. mezinárodní platónská konference v Praze (Vojtěch HLADKÝ)

Emporion Pistiros - řecké město v Thrákii (Národní muzeum, 28. 11. 2001 - 27. 1. 2002) (Jan BOUZEK - Jiří MUSIL)

Benátská výstava o Etruscích (Ivan PRCHLÍK)

Divadelní incenace Angelus ad Aras (Kateřina BOBKOVÁ)

Diplomové práce z klasické filologie a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v r. 2000/2001 (Jan SOUČEK a kol.)

Recenze - Censurae librorum

Karel Floss - Martin Navrátil, Úvod do řecké filozofické terminologie a četby. Olomouc 2000; Karel Floss - Tomáš Nejeschleba, Úvod do latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc 2000 (Jan KALIVODA)

Jarmila Vaňková, Právnická latinčina. Bratislava 2001 (Nicol SIPEKIOVÁ)

Hellenia. Eine Erlebnissreise in die griechische Antike (CD-ROM a metodická příručka). München 1999 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Antické mýdlové opery (Dobrodružství lásky. Řecký román I. Praha 2001) (Jiří ŠUBRT)

Marcus Tullius Cicero, Listy přátelům I. Praha 1999, 2001 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Justiniánske Inštitúcie. Trnava - Bratislava 2000 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI. Praha 2000 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Karel IV., Literární dílo. Praha 2000 (Jana NECHUTOVÁ)

Božskému Rudolfovi II. Giordano Bruno. To Divine Rudolphus II. Praha 2001 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Davidis Ruhnkenii Oratio De doctore umbratico, ed. Helgus (Oleg) Nikitinski. Napoli 2001 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Luciano Canfora, Dějiny řecké literatury. Praha 2001 (Štěpánka BROŽOVÁ)

Ovid - Werk und Wirkung: Festgabe für Michael von Albrecht zum 65. Geburgstag. Hrsg, von Werner Schubert. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1999 (Eva KUŤÁKOVÁ) 

Jana Nechutová, Latinská literatura českého středovéku do roku 1400. Praha 2000 (Jan KALIVODA)

Arkadij A. Molčanov, Sociaĺnyje struktury i obščestvennyje otnošenija v Greciji II tysjačeletija do n. e. (Problémy istočnikovedenija minoistiki i mikenologiji). Moskva 2000 (Igor LISOVÝ)

Zdeněk Volný (ed.). Toulky minulostí světa 2. Zlatá éra dějin: starověké Řecko. Praha 2000 (Jan SOUČEK)

Pavel Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka. Praha 2000 (Jan SOUČEK)

Rigobert Günther, Římské císařovny mezi láskou, mocí a náboženstvím. Praha 2000 (Jan BURIAN)

Ladislav Hanus, Pokonštantínska cirkev. Bratislava 2000 (Jan BURIAN) 

Radislav Hošek, Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec. Praha 2000 (Jan BURIAN)

Moderní filozofická terminologie v textu a překladu Řecké filozofie klasického období od Andrease Graesera (Petr ŠOUREK)

Marcel Detienne, Mistr pravdy v archaické Oikúmené a jeho Mistři pravdy v archaickém Řecku (Petr ŠOUREK)

Magdalena Beranová - Jaroslav Řešátko, Jak se jedlo ve starověku. Římská kuchařka. Praha 2000 (Jan SOUČEK)

Jozef Novák a kol., Paleografická čítanka. Pomôcka na čítanie rukopisov z 12.-19. storočia. Martin 2001 (Vladimír RÁBIK)

Blažej Bělák a kol.. Matričný slovník. Pomôcka na zapisovanie údajov do cirkevných matrík. Trnava 1999 (Erika JURÍKOVÁ)

Daniel Veselý - Andrej Hajduk, Filip Melanchton. Liptovský Mikuláš 1997 (Katarina ŠOTKOVSKÁ)

Relationes Budvicenses I, 2. České Budějovice 2001 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF