AVRIGA - ZJKF XLVI (2004)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Vladimír SLUNEČKO - Etruské číslovky - status quaestionis [continuatio] (Die etruskischen Zahlwörter - status quaestionis [continuatio]) 

Erika BRODŇANSKÁ - Hiát v daktylských hexametroch Gregora Nazianzského (Der Hiat in daktylischen Hexametern in der Poesie Gregors von Nazianz)

Ivana KOUCKÁ - Aristotelská 'Athénská ústava' a česká věda o ní v letech 1887-1906 (Aristotle’s 'Athenian Constitution' and Czech science dealing with it in 1887-1906)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Dagmar MUCHNOVÁ - Příručky a učebnice starořecké syntaxe v posledních patnácti letech

Růžena DOSTÁLOVÁ - Homérský hymnus na Stalina

Zprávy - Miscellanea

Prof. PhDr. Jan Burian, CSc., sedemdesiatpäťročný (Erika JURÍKOVÁ - Daniel ŠKOVIERA)

Sedemdesiatročné jubileum prof. PhDr. Petra Kuklicu, CSc. (Daniel ŠKOVIERA)

Zpráva z Mezinárodní konference o klasických studiích (Filip KARFÍK)

Klasická filologie na prahu 3. tisíciletí (Lucie PULTROVÁ)

Symposium Oresteia ve vile Lanna (Štěpánka BROŽOVÁ)

Událost, kterou je třeba zaznamenat (k opavskému festivalu Antika se té dotýká) (Eva STEHLÍKOVÁ)

Zpráva o kongresu Archäologie und Epigraphik (Jana KEPARTOVÁ)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie a dějin starověku obhájené na českých univerzitách v r. 2002/2003 (Jan SOUČEK a kol.)

Recenze - Censurae librorum

Antonín Bartoněk, Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg 2003 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Milena Přecechtělová, Latina nejen pro teology. Praha 2002 - Jana Plátová, Latinská syntax. Olomouc 2002 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Démosthenés, Řeči na sněmu. Praha 2002 (Jan SOUČEK)

Horatius, De arte poetica - O umění básnickém. Praha 2002 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Lucius Annaeus Seneca, Medea. Hradec Králové 2002 (Daniela URBANOVÁ)

Další dva překlady v edici Poslední Římané (Macrobius, Saturnálie. Praha 2002 - Sulpicius Severus, Život svatého Martina. Praha 2003) (Bohumila MOUCHOVÁ)

Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). Praha 2002 (Drahomíra BREEDVELD-BARÁNKOVÁ)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae V. Praha 2003 (Jan KALIVODA)

Eva Kuťáková - Václav Marek - Jana Zachová, Moudrost věků. Praha 2002 (Jan JANDA)

Markéta Koronthályová, Latinská čítanka pro studenty teologie, Praha 2002 (Jiří ŽŮREK)

Anne-Marie Buttinová, Řecko. 776 až 338 př. n. l. Praha 2002 (Jan SOUČEK)

Jochen Bleicken, Athénská demokracie. Praha 2002 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Hans-Joachim Gehrke, Alexander Veliký, Praha 2002 (Jan SOUČEK) 

Friedhelm Prayon, Etruskové. Historie, náboženství, umění. Praha 2002 (Jan BOUZEK) 

Reinhard Wolters, Římané v Germánii. Praha 2002 (Stanislav DOLEŽAL)

Klaus Bringmann - Thomas Schäfer, Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums, Berlin 2002 (Jan BURIAN)

Michael Grant, Židé v římském světě, Praha 2003 (Jan BURIAN)

Karen Piepenbrink, Konstantin der Grosse und seine Zeit, Darmstadt 2002 (Jan BURIAN)

Friderike Harl - Barnabás Lörincz, Sprievodca rímským lapidáriom v bašte VI. v Komárne. Muzeum maďarskej kultury a Podunajska v Komárne. Komárno - Wien 2002 (Jana KEPARTOVÁ)

Miloš Klang, Malá encyklopedie latiny v právu. Praha 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Stanislav Balík, Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí. Dobrá voda 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Antonín Hrdina, Sylabus římského práva soukromého. Dobrá voda 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Michal Skřejpek - Petr Rakovský, Případy římského senátora. Praha 2002 (Václav MAREK)

Kladivo na čarodějnice? Ba ne, to je kladivo na čtenáře! (Kladivo na čarodějnictví. Praha 2000) (Zuzana SILAGIOVÁ)

Graecolatina et Orientalia 27-28, 2002 (Jan BURIAN)

K recenzi Kláry Huškové, Auriga XLV, 2003, 1-2, 103-105 (Martin VEJRAŽKA - Dana SVOBODOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF