AVRIGA - ZJKF L (2008)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Jan KALIVODA Auriga quinquagenarie, salve!

Články - Commentationes

Martina VANÍKOVÁ - Saturnský verš: shrnutí bádání (Saturnian Verse: Summary of Recent Research)

Jan SOUČEK - Geografické chápání Evropy v nejstarší řecké tradici (Der geographische Begriff „Europa“ in der altesten griechischen Überlieferung)

Jana KEPARTOVÁ - Habent sua fata tituli, I

Jan HERŮFEK - Přirozená magie a křesťanská kabala ve filosofii G. Pica della Mirandoly (Natural Magic and Christian Kabbalah in the Philosophy of G. Pico della Mirandola)

Živá antika - Pro antiquitate viva

„Prepare for Glory!“ aneb 300: Bitva u Thermopyl (Daniela ČADKOVÁ)

Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... (Magdalena JACKOVÁ)

Překlady - Translationes

Cosma Raimondi: Obrana Epikúra (David SANETRNÍK)

Zprávy - Miscellanea

Pátá desítka Zpráv Jednoty klasických filologů (Pavel OLIVA)

Příprava nové české učebnice klasické řečtiny (Radek CHLUP)

Aspekty jazykovědy v klasickej filologii (Workshop, 13.-14. apríla 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě) (Wojciech SOWA)

Konference „Laetae segetes iterum" (Katarina PETROVIČOVÁ)

Klasické jazyky pro jednadvacáté století (Lubor KYSUČAN)

Správa o konferencii „Klasický filolog v úlohe prekladatefa" (František ŠIMON)

Letní škola klasických studií 2007 (Jana KADEČKOVÁ)

Výzkum oázy el Hajez v egyptské Západní poušti (Jiří MUSIL)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky, byzantologie a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2006/ 2007 (Jan SOUČEK a kol.)

Antika bit po bitu - Vestigia digitorum

Litterae (adhuc) ante portas (Jan KALIVODA)

Recenze - Censurae librorum

Richard Psík, Latinská morfologie. Ostrava 2007 (Barbara POKORNÁ)

Lucie Pultrová - Daniela Urbanová - Marie Malá - Jiří Šubrt, Archaická latina.Praha 2006(Jana MIKULOVÁ)

Apofthegmata - výroky a příběhy pouštních otců, I. Praha 2000; II. Praha 2005 (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Jeroným, Výbor z dopisů. Praha 2006 (Martin BAŽIL)

Suger, Spisy o Saint-Denis. Praha 2006 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ) 

Ján Jessenius, O krvi. Košice 2007 (Erika BRODŇANSKÁ)

Jan Burian - Igor Lisový - Richard Psík, Úvod do dějepisectví antického starověku. Ostrava 2007 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Martino Menghi, Encyklopedie starověkého Řecka. Bratislava 2006 (Jan SOUČEK)

Tom Holland, Perský oheň. První světová velmoc a boj o Západ. Praha 2007 (Jan SOUČEK)

Tom Holland, Rubikon. Triumf a tragédie římské republiky. Praha 2005 (Václav MAREK)

Werner Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha 2006 (Jana KEPARTOVÁ)

Jana Kepartová, Češi v Pompejích 1748-1948. Kulturněhistorická studie. Praha 2007 (Jan BURIAN)

Jörg Rüpke, Náboženství Římanů. Praha 2007 (Radek CHLUP)

Christoph Markschies, Mezi dvěma světy (Dějiny antického křesťanství). Praha 2005 (Ivan PRCHLÍK)

Růžena Dostálová - Radislav Hošek - Gabriella Messeri - Wolf B. Oerter - Rosario Pintaudi, Papyrologie řecká, latinská, koptská. Praha 2006 (Jana GRUSKOVÁ)

Karel Kurz, Mince starověkého Řecka a Říma. Antická numismatika. Praha 2006 (Magdalena MORAVOVÁ)

Kolektiv autorů. Bojové techniky starověkého světa. Praha 2006 (Václav MAREK)

Acta Universitatis Carolinae. Graecolatina Pragensia XX: Signum gratiae. In honorem Bohumilae Mouchová. Praha 2006 (Jan BURIAN) 

Acta Universitatis Carolinae. Graecolatina Pragensia XXI: Memoriae aeternae Caroli Janáček. Praha 2006 (Jan BURIAN) 

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF