AVRIGA - ZJKF LI (2009)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapienta sit. 

Cicero, De finibus bonorum et malorum 1,1,3

Články - Commentationes - Articles

Ján BAKYTA - Rekonstrukce indoevropských ploziv a glotální teorie (Reconstruction of Proto-Indo-European Plosives and the Glottalic Theory)

Jan SOUČEK - Hérodotův geografický obraz Evropy (Das geographische Bild Europas bei Herodot)

Stanislav DOLEŽAL - Amici et comites principis (od consilia ke consistoria) (Amici et comites principis' From the 'consilium' to the 'consistorium')

Magdalena MORAVOVÁRaní křesťanští spisovatelé a císařský kult (Early Christian Writers and the Imperial Cult)

Jana KEPARTOVÁHabent sua fata tituli, II.

Překlady- Translationes - Translations

Erasmus Rotterdamský, Hérakleovy práce (Erasmova Adagia) (David SANETRNÍK)

Rozloučení - In memoriam - Obituaries

Jan Janda, CSc. (1927-2008) (Pavel OLIVA)

Za Mgr. Štěpánkou Brožovou (1945-2008) (Dana SVOBODOVÁ)

Zprávy - Miscellanea - Reports

Bořivoj MAREK - LITTERARVM VIS Omnium gentium seminaria de litterarum virtutibus penitus intellegendis (Segedini et Budapestini, in Hungaria, inde a die XXIV mensis Iulii usque ad Kalendas Augustas a. MMVIII)

Kateřina LOUDOVÁ - Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics (Brno, 28. 9. - 1. 10. 2008)

Magdalena BLÁHOVÁ - Patristická konference 2008

Dáša KRPCOVÁ - Dagmar LANKOVÁ - XVI. letní škola klasických studií - I. letna škola klasických štúdií (29. 6. - 3. 1. 2008)

Jan KALIVODA - Muzeum M. Jana Husa v Konstanzi

Jan SOUČEK a kol. - Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, novořečtiny, filosofie a religionistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2007/2008

Recenze - Censurae librorum - Reviews

Antonín Bartoněk, Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Brno 2007 (Ján BAKYTA)

Reinhard Kiesler, Einführung in die Problematik des Vulgärlateins. Tübingen 2006 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Pavel Oliva, Démosthenés. Praha 2007 (Ivana KOUCKÁ)

Paul Cartledge, Alexandr Veliký. Historik lovcem nové minulosti. Praha 2007 (Jan SOUČEK)

Luciano Canfora, Gaius lulius Caesar - demokratický diktátor. Praha 2007 (Václav MAREK)

Martin Goodman, Řím a Jeruzalém. Střet starověkých civilizací. Praha 2007 (Martin BORÝSEK)

Peter Parsons, Dějiny ukrytě v písku. Antické papyry z římského Egypta. Praha 2007 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Václav Marek - Pavel Oliva - Petr Charvát, Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008 (Jan SOUČEK)

Filip Karfík, Duše a svět. Praha 2007 (Ondřej KRÁSA)

Megarikové. Zlomky. Praha 2007 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Šedinův tanec metafor (Miroslav Šedina, Bakchantky a včely. Praha 2007) (Matyáš HAVRDA)

Leo Strauss, Obec a člověk. Praha 2007 (Jiří CHOTAŠ)

Helena Pavlincová - Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc 2003 (Jan KALIVODA)

Jidášovo evangelium. Praha 2006 (Wolf B. OERTER)

Novozákonní apokryfy v češtině (Novozákonní apokryfy, I-lII. Praha 2001-2007) (Vojtěch HLADKÝ)

Arbeo z Freisingu, Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka. Praha 2007 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Zuzana Silagiová - Hana Šedinová - Petr Kitzler (eds.), Pulchritudo et Sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Praha 2008 (Lucie DOLEŽALOVÁ)

Zuzana Silagiová - Hana Šedinová - Petr Kitzler (eds.). Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Praha 2007 (Jan KALIVODA)

Marie Dufková - Iva Ondřejová (eds.). Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha 2006 (Jana KEPARTOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF - De Vita Societatis JKF et SJKF