AVRIGA - ZJKF LX/2 (2018)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

Temporis praeteriti memores futuro famulantes
Age eamus amici, quo nos fata vocant!

Jednota klasických filologů si připomíná kulaté jubileum (Jan SOUČEK)

 

Články - Commentationes

Michal CTIBOR K latinským vedlejším větám účinkovým (Some Remarks on Latin Result Clauses)

Šimon DITTRICH - Úloha biblických citací ve spisech apoštolských otců (The Role of Biblical Quotations in the Writings of the Apostolic Fathers)

Magda KRÁLOVÁ - Homérské přirovnání v díle De spiritalis historiae gestis Alcima Ecdicia Avita (Homeric Simile in the Poem De spiritalis historiae gestis by Alcimus Ecdicius Avitus)

Ján BAKYTA - Úvod do problematiky pramene Doctrina Iacobi nuper baptizati I: Židovská komunita a eschatologie (Introduction to the Issues of the Doctrina Iacobi nuper baptizati as a Historical Source I: Jewish Community and Eschatology)

Osobní zprávy - Collegis doctissimis oblata

Václav MAREK - Profesor Pavel Oliva, historik osudu své rodiny

Zprávy - Miscellanea

Jan SOUČEK a kol.Magisterské diplomové práce a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, mediteránních studií, latinské medievistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2016/2017

Magda KRÁLOVÁ - Iveta PASTYŘÍKOVÁ Konference Roma aurea MMXVII

Tomáš WEISSAR - Brněnští studenti představili na jevišti Plautovu komedii Curculio v novém překladu

Recenze - Censurae librorum

Michal Habaj a kolektív, Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2017 (Jan SOUČEK) 

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF - De Vita Societatis JKF

Spolkové zprávy SJKF - De Vita Societatis SJKF