AVRIGA - ZJKF LIV (2012)

 

OBSAH SVAZKU - CONSPECTVS VOLVMINIS - CONTENTS

ČLÁNKY - COMMENTATIONES - ARTICLES

Jan HŘIBAL - Charakteristika zájmen u Apollónia Dyskola (Die Charakteristik der Pronomina bei Apollonios Dyskolos)

Filip HORÁČEK - Proprium "Kyréné" (The Proper Name "Kyrene")

Jakub ŽYTEK - Caelestis rationis opus: Stoicismus v Maniliově eposu Astronomica (Caelestis rationis opus: Stoicism in the Asronomica of Manilius)

Stanislav DOLEŽAL - Relegi v Jordanových Getikách aneb kolikrát přečetl Jordanes Cassiodora? (Did Jordanes read Cassiodorus twice?)

Matěj NOVOTNÝ - Přítomnost srmti ve veřejném prostoru klasických Athén: ukazování a skrývání, I: Smrt zvířat (The Presence of Death in the Public Space in Classical Athens: Displays and Suppressions, I: The Death of Animals)

Ivan PRCHLÍK - Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, II: Limity perzekuce (The Last Pagans in Christianized Roman Empire, II: Limits of Persecution)

Pavlína ŠÍPOVÁ - O učitelích a hercích u Chorikia z Gazy (The Teachers and Actors in Choricius of Gaza)

ROZLOUČENÍ - IN MEMORIAM - OBITUARY

Pavel OLIVA - Prof. dr. Jan Burian, CSc. (19. 3. 1929 - 5. 6. 2011)

ZPRÁVY - MISCELLANEA - REPORTS

Ivan PRCHLÍK - a. d. VI Kal. Oct, (K sedmdesátinám Václava Marka)

Petra JANOUCHOVÁ - Letní škola epigrafiky v Britské škole v Athénách, 2011

Petra JANOUCHOVÁ, Pavel NÝVLT - Europaeum 10th Classics Colloquium: Friends & Strangers

Helena ZUDOVÁ - Zpráva o Letní škole klasických studií

Pavlína ŠÍPOVÁ - Novořecký žatva za rok 2011

Kostas TSIVOS - Konference "Migrace obyvatelstva v Řecku ve čtyřicátých letech"

Jan SOUČEK a kol. - Magisterské diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky a neolatinistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2010/2011

RECENZE - CENSVRAE LIBRORVM - REVIEWS

Irena Radová, Altgriechische Scholien. Ein typologische Versuch. Praha 2011 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae X. Praha 2010 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela. Praha 2009 (Jan KALIVODA)

Kosmas lidu britského (Geoffrey z Monmouthu: Dějiny britských králů). Praha 2010 (Jan KOPECKÝ)

Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a vládců. Praha 2009 (Jan KALIVODA)

Erasmus Roterodamus, Institutio Principis Christiani - O výchově křesťanského vladaře. Praha 2009 (Václav MAREK)

Paní moře, Řecké pohádky. Praha 2010 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Růžena Dostálová, Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole. Červený Kostelec 2009 (Jiří PAVLÍK)

Luděk Václav Wellner, Ptolemaiovci. Z makedonských hor na trůn faraonů. Praha 2011 (Pavel OLIVA) 

Michal Mašek, Enyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí. Praha 2010 (Jan SOUČEK)

Zdeněk Petráň - Jiří Fridrichovský, Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí. Praha 2008 (Jana KEPARTOVÁ)

Adrian Goldsworthy, Armáda starého Říma. Praha 2010 (Tomáš KNITTL)

SPOLKOVÉ ZPRÁVY- DE VITA SOCIETATVM JKF ET SJKF