AVRIGA - ZJKF LVI/2 (2014)

 

OBSAH SVAZKU - CONSPECTVS VOLVMINIS - CONTENTS

ČLÁNKY - COMMENTATIONES - ARTICLES

Barbora MACHAJDÍKOVÁ - Tvary pipatio (Paulus ex Festo), pipare (Lucilius) a ich derivačná báza /pip-/

Iveta PASTYŘÍKOVÁ - Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 1. část

Ivan PRCHLÍK - Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: V, Myšlenkové zázemí

Jiří HONZL - Dana BĚLOHOUBKOVÁ - Anna MATYS - Červenofigurový kratér z Červené Lhoty

ZPRÁVY - MISCELLANEA - REPORTS

Bořivoj MAREK - Historiam scribere (et legere) - zpráva o symposiu k jubileu prof. Bohumily Mouchové

Iva ADÁMKOVÁ - Workshop "Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů ve 14. a 15. století"

Josef ŠIMANDL - Den latiny 2013

Josef PROS - VIVAT LATINA RESERATA!

Jakub ŽYTEK - Konference Latinitas medica v Brně

Jiří A. ČEPELÁK - De XIII Academiae Latinitati Fovendae conventu Vindobonae habito

Jan SOUČEK a kol.Magisterské diplomové práce a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2012/2013

RECENZE - CENSVRAE LIBRORVM - REVIEWS

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny.Praha 2012 (Ján BAKYTA)

Zbyněk Šír, Z.,Řecké matematické texty.Praha 2011  (Antonín ŠÍMA)

Velleius Paterculus a Florus, Dvojí pohled na římské dějiny. Praha 2013 (Václav MAREK)

Petr Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací. Praha 2012 (Jiří ŠUBRT)

Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny. Praha 2012 (Jan ZDICHYNEC)

Pavel Oliva, Polybios a jeho svět. Praha 2013 (Václav MAREK)

Lesley Adkins - Roy A. Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka. Praha 2011 (Ivana KOUCKÁ)

Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století. Praha 2012 (Jana KEPARTOVÁ)

Helgus Nikitinski,  De laudibus Monasterii Westphaliae metropolis. Neapol 2012 (Bohumila MOUCHOVÁ)

SPOLKOVÉ ZPRÁVY - DE VITA SOCIETATVM JKF ET SJKF

SPOLKOVÉ ZPRÁVY JKF - DE VITA SOCIETATIS JKF

SPOLKOVÉ ZPRÁVY SJKF - DE VITA SOCIETATIS SJKF