Červnová přednáška

 

 

 červen 21 amulet

   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

  Řecké apotropaické nápisy ve svědectví
amuletů pozdně antické Syropalestiny
(c. 400 – 700), 

  kterou přednese

   Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

      (Ústav klasických studií MU, Brno)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 10. června 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

ZOOM:

Topic: JKF přednáška Juraj Franěk

Time: Jun 10, 2021 06:00 PM Prague Bratislava

https://cesnet.zoom.us/j/91486958577

 

Abstarkt: 

V přednášce autor představí dílčí výsledky své habilitační práce, v níž připravil k vydání nový korpus pozdně antických a raně byzantských apotropaických amuletů s řeckými nápisy. Po krátkém uvedení různých kategorií materiálních dokladů ochranné magie z období pozdní antiky se přednáška zaměří na amulety s vyobrazením takzvaného svatého jezdce, které tvoří jednu z nejoblíbenějších a nejlépe dochovaných skupin apotropaických objektů ve sledovaném období. Mimo vlastní analýzu performativních řeckých nápisů bude pozornost věnována také geografické distribuci nálezů, míšení křesťanských a „pohanských“ motivů, bilingvismu a ikonografii.

 >>> archiv pozvánek