Dubnová přednáška

 

 

 

drinking wine 1540816 1307162   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednáškudancingdrinker1

  Kategorie aspektu v latině, 

  kterou přednese

   Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.

      (ÚŘLS FF UK, Prhaha)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

            John drank wine.                                                                                                                                                             John drank a liter of wine.

 

ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/7954249816?pwd=OTY3SldFa3BFQVRIYTZGNTJXeWMvQT09

Meeting ID: 795 424 9816

Passcode: venividi 

Anotace přednášky: 

V přednášce autorka představí výsledky své dizertační práce s názvem Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce. Stručně shrne dosavadní teorie o aspektu jak obecně, tak v bohemistické a v latinistické odborné literatuře. Definuje pojmy „aspekt“, „aktionsart“ a „situační typ“, a speciální pozornost věnuje vymezení pojmu „telicita“ a jejímu rozlišení na „telicitu inherentní“ a „telicitu maximalizační“. Aspekt autorka chápe jako univerzální sémantickou kategorii, která se v různých jazycích liší mírou gramatikalizace, přičemž výsledný aspektuální význam vzniká často kombinací více složek (slovesný čas, aktionsart, člen, přítomnost a množství objektu apod.). Jednou z těchto složek mohou být i slovesné prefixy, jak bude detailně ilustrováno na příkladu latinského slovesného prefixu ex-, který dodává základovým slovesům inherentní telicitu.

 >>> archiv pozvánek