Přednáška doc. Daniely Urbanové

 

                                        Ústav klasických studií a Jednota klasických filologů - Brněnská pobočka

urbanová si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou v rámci
profesorského řízení prosloví

 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

 (Ústav klasických studií FF MU, Brno)

          Ať se jejich údy roztečou, tak jako se rozteče toto olovo.          

           Similia similibus v textech kleteb.

(May their limbs melt, just as this lead shall melt. Similia similibus in curse texts.)

 

 Přednáška se koná ve středu 15. ledna 2020 ve 14:00 hodin na Ústavu klasických studií, v posluchárně A 21 (FF MU, A. Nováka, 1, budova A, 1. patro).