Title Author Section Branch Subbranch ZJKF #, Pages
Plútarchos, O politické činnosti. Přeložil Pavel Oliva. Koucká, I. review Literature Greek LX/1 (2018), 110-112
Plútarchos, O historii. Přeložil Pavel Oliva. Koucká, I. review Literature Greek LX/1 (2018), 110-112
Marie Okáčová, Centones Vergiliani. Klasická poezie „pod kaleidoskopem". Bažil, M. review Literature Roman LX/1 (2018), 112-119
Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří. Souček, J. review History Antiquity LX/1 (2018), 120-121
De Nasone Ctibor, M. anniversary Classics Scholars LX/1 (2018), 7-8
Michal Habaj, Kambýses II. Od tradície k histórii. Souček, J. review History Antiquity LX/1 (2018), 121-124
Laudatio Smolak, K. translation Classics Scholars LIX/2 (2017), 94
Správa z konferencie pri príležitosti sedemdesiatych narodenín profesora Daniela Škovieru Machajdíková, B. translation Classics Conference, Event LIX/2 (2017), 95-97
Konference Roma Ahenea MMXVI Pastyříková, I. translation Classics Conference, Event LIX/2 (2017), 98-101
Laetae segetes V Bočková Loudová, K., Radová, I. translation Classics Conference, Event LIX/2 (2017), 102-103
Digitalizace slovníků středověké latiny a středolatinských textů Nývlt, P. translation E-sources - LIX/2 (2017), 104-106
Silvia Vertanová - Marcela Andoková - Pavol Štuna - Stanislava Motyšová, Tlmočník jako rečník. Učebnica pre študentov Kuťáková, E. review Rhetoric - LIX/2 (2017), 129-132
International words with Greek roots in Czech lexicon Muchnová, D. article Linguistics Greek LIX/2 (2017), 7-33
Juraj Šedivý a kolektív, Corpus inscriptionum Slovaciae I, 1. Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska Valachovič, P. review Epigraphy - LIX/2 (2017), 132-134
Incestum..et diros sacrorum ritus confingerent. Tacitus and the alleged circle of Christian aristocrats around Iunia Lepida Prchlík, I. article History Ancient Rome LIX/2 (2017), 34-62
Kateřina Bobková-Valentová - Alena Bočková - Magdaléna Jacková - Martin Bažil - Eva Pauerová - Jan Zdichynec, Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I); Magdalena Jacková (ed.), Nejmírnější Pallas: Hry určené gramatikálním Pelc, V. review Music, drama - LIX/2 (2017), 134-139
Primary visual research of the stone quarry near of Monterozzi necropolis in Tarquinia Cihla, M. , Václavík, F., Trefný, M. article Archaeology Etruscan LIX/2 (2017), 63-76
Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) Förster, J. review History Christian LIX/2 (2017), 139-144
Synesius on Countryside Life (Ep. 148) Horáček, F. translation Literature Greek LIX/2 (2017), 77-90
K životnému jubileu prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD. Buzássyová, L’., Grusková, J. translation Classics Scholars LIX/2 (2017), 91-93