Title Author Section Branch Subbranch ZJKF #, Pages
Konference Laetae Segetes III Nývlt, P. translation Classics Conference, Event LV/2 (2013), 79-80
Pultrová, L.: The Latin deverbative Nouns and Adjectives Blažek, V. review Linguistics Latin LV/2 (2013), 108-111
Ozvěny pekla - ke konferenci Perspektivy klasické archeologie Vacinová, L. translation Archaeology Conferences LV/2 (2013), 81-82
Polybios: Dějiny, III (knihy VI-XVIII); Dějiny IV (kniha XIX-XXXIX) Marek, V. review History Ancient Greece LV/2 (2013), 111-115
Dějiny antického starověku Souček, J. review History Antiquity LV/1 (2013), 120-123
The Presence of Death in the Public Space in Classical Athens: Displays and Suppressions, II: The Death of Humans Novotný, M. article Religion, Mythology - LV/1 (2013), 19-38
General Outline of Reception of "Outer" Wisdom and Nature of Palaeologan Renaissance Martin, M. article Byzantology - LV/1 (2013), 39-52
Estrangement or Misunderstanding? The Attitude to the Classical Literary Tradition in the Correspondence between Ausonius and Paulinus of Nola Procházka, P. article Literature Roman LV/1 (2013), 5-18
Buzássyová, L. - Juríková, E. - Sipekiová, N.: Decus Sapientiae Kuťáková, E. review Classics Journals LV/1 (2013), 123-128
Hynek Vysoký a klasická archeologie Kučová, S. de antiquitate viva Classics Scholars LV/1 (2013), 53-65
XX. Letní škola klasických studií Ondoková, V. translation Classics Conference, Event LV/1 (2013), 102-104
Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem Horáček, F. translation Literature Greek LV/1 (2013), 66-94
Správa o kolokviu k výskumu a vyučovaniu rímskych dejín na Slovensku Babic, M. translation History Ancient Rome LV/1 (2013), 105
Zpráva o účasti na General Assemply FIEC Kalivoda, J. translation Classics Societies LV/1 (2013), 95-97
Kalivoda, J.: Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů Vymětalová, K. review Didactics Latin - textbooks LV/1 (2013), 106-107
XIV. Congressus Internationalis Graecae et Latinae Epigraphiae Janouchová, P. translation Epigraphy - LV/1 (2013), 98-101
Marcus Tullius Cicero: O věcech veřejných Marek, V. review Literature Roman LV/1 (2013), 108-114
Staronová Aeneida Žytek, J. review Literature Roman LV/1 (2013), 115-118
Polgár, A.: Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu Škoviera, D. review Problems of translation - LV/1 (2013), 118-120
Prudentius as a Christian Pindar or a Story Case of One Literary Cliche? Pacherová, L. article Literature Roman LIII (2011), 19-32