"Bez naděje musím statečně bojovat."

17734780 1

Ústav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

„Bez naděje musím statečně bojovat.“

Julián Apostata, Nikeforos II. Fokas a Konstantin XI. Palaiologos v tragédiích Nikose Kazantzakise,

kterou prosloví 

Mgr. Hana Bohrnová z Masarykovy univerzity.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018 v 18h

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

 

 

Anotace přednášky: 

Řecký spisovatel Nikos Kazantzakis, který je v českém prostředí znám především jako romanopisec, byl též básníkem a autorem tragédií. Tři Kazantzakisova dramata zachycují klíčové poslední okamžiky života tří byzantských císařů, kteří díky svému nevšednímu osudu zanechali významnou stopu v řecké lidové slovesnosti i moderní literatuře. První drama je věnováno Juliánovi (332–363), který si za svůj návrat k pohanství vysloužil v křesťanské Byzanci přídomek Apostata (Odpadlík). Druhá tragédie líčí poslední chvíle věhlasného válečníka Nikefora II. Foky (912–969) a třetí pak marný boj legendárního obránce Konstantinopole před Turky Konstantina XI. Palaiologa (1405–1453). Cílem této přednášky je představit Kazantzakisova dramata s byzantskou tematikou, srovnat charakteristiky v nich zachycených osobností s jejich popisem v dobových pramenech a následně začlenit tato díla do širšího kontextu Kazantzakisovy tvorby. 

>>> archiv pozvánek

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.