Vyšehradská trikoncha


008 Morstadt 1830 1Srdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

Vyšehradská trikoncha,

kterou přednese Ladislav Varadzin (Archeologický ústav AV ČR).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. únorav 18 h
na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Na přemyslovském hradišti na Vyšehradě byly v letech 2011–2014 objeveny základy předrománské stavby s centrálním půdorysem spadající předběžně do druhé poloviny 10. – první poloviny 11. století. Pozůstatky této stavby jsou překvapivé neobvykle velkými rozměry a půdorysným typem, které v tehdejším českém přemyslovském prostředí nemají analogie. Nález vrhá nové světlo na počátky nejstarší české architektury, otevírá otázku provenience toho typu stavby, kterou bude nutné řešit v širším evropském měřítku. V neposlední řadě ukazuje také na značný význam Vyšehradu již v jeho nejstarším období, o kterém jsme dosud věděli jen velmi málo. Bezprostřední poznatky terénního archeologického výzkumu a první výsledky odborných expertíz budou prezentovány vedoucím archeologického výzkumu na Vyšehradě.

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.