Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Jubileum prof. Olivy, členská schůze - Od humorů k temperamentu

 

LavaterÚstav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku, již věnují 

prof. Pavlu Olivovi, 

významnému českému badateli na poli dějin antického světa
a dlouholetému předsedovi JKF k jeho životnímu jubileu.  

Od humorů k temperamentům. Původ a proměny humorální teorie
a teorie temperamentů

Mgr. Sylva Fischerová, PhD. (FF UK)

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 18h

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

Součástí prosincového setkání bude rovněž výroční členská schůze JKF, proto prosíme členy o laskavou účast!

Anotace přednášky: 

Přednáška si klade za cíl představit nejprve humorální teorii, chápající lidské tělo jako složené ze čtyř základních součástí (krve, hlenu, žluté a černé žluči), která je poprvé formulována v hippokratovském spise O přirozenosti člověka, její komponenty však nacházíme v tradici řeckého myšlení už od Homéra a presokratiků. Dále podnikneme pokus zmapovat složitý a několik století trvající proces, během nějž se tato teorie amplifikuje v teorii temperamentů (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik), která sklidila v kulturních dějinách – nejen evropských – fenomenální úspěch

>>> archiv pozvánek

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.