De alieno nostrum


Codex SalmasianusSrdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

De alieno nostrum:

aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia

kterou přednese Mgr. Marie Okáčová, PhD. (Masarykova univerzita Brno).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 18 h
na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Centones Vergiliani – citátové mozaiky složené z Vergiliových veršů – jsou jedinečným svědectvím Vergiliovy pozice kanonického básníka a současně svérázným vyvrcholením tradice imitatio cum variatione, neodmyslitelně spjaté s antickým písemnictvím prakticky po celou dobu jeho existence. Dochované vergiliovské centony z doby pozdní antiky (3.–6. stol. n. l.) pokrývají široké žánrové a tematické spektrum – od biblického eposu přes mytologické příběhy a náměty ze všedního života až po erotické verše. Nejpočetnější skupinu představuje sedm mytologických epyllií dochovaných v souboru Anthologia Latina v kodexu Salmasianus, která začala vzbuzovat pozornost badatelů až na samém sklonku minulého století. Jejich citátová struktura prozrazuje promyšlené strategie nápodoby Vergiliova původního stylu, nezřídka obohacené o důmyslné aluze na další klasické autory. V průběhu recepčního procesu se tak čtenáři nabízejí zajímavé exkursy do světa antické mytologie a její spletité literární tradice.

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.