Meteorologické disputace na pražských středověkých kvodlibetech

  

Aristoteles meteorology2Ústav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku,

již věnují
dr. Zuzaně Silagiové
k jejímu životnímu jubileu.

Quare serenitas estivalis estum generat:

Meteorologické disputace na pražských středověkých kvodlibetech

přednese

Mgr. Barbora Kocánová, PhD. 

(Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR)

 

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 18h 

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

  

Anotace přednášky: 

Nejméně deset otázek (šest quaestiones a čtyři probleumata) ze středověké meteorologie bylo pro tehdejší učence působící na pražské univerzitě natolik zajímavých, že byly mezi lety 1399 a 1417 zařazeny na pořad každoročních slavnostních disputací de quolibet. Tyto disputace byly velké univerzitní řečnické turnaje, při nichž se mistři artistické fakulty střetávali v polemikách nad vědeckými i politickými názory stojícími v popředí pozornosti tehdejších vzdělanců. Předmětem šesti kvestií byla chytlavá témata, zejména šlo o otázky, které nebyly Aristotelem přesvědčivě zpracovány a byly často předmětem diskuze již v antice. Oproti tomu probleumata svým zadáním zpravidla nesouvisela přímo s Aristotelem, byly to populárnější a jednodušší otázky přiřazované ke kvestiím spíše na odlehčenou a pro pobavení.

Meteorologické otázky se objevují ve čtyřech ze sedmi dochovaných příruček kvodlibetářů. Tři z těchto dochovaných příruček s meteorologickými kvestiemi vznikly v neklidné době předhusitské a husitské éry. Jaká konkrétní témata se sem dostala? A lze vysledovat nějakou souvislost mezi uvedením meteorologické problematiky a intelektuálním klimatem tohoto období?

 

 

 

 

 

 

 

>>> archiv pozvánek

Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.