Přednáška - říjen 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku v rámci podzimního cyklu 2012/2013 na téma:

Nahlížet Jordanovi přes rameno. Jak vznikala jeho Getica a Romana,

kterou přednese PhDr. Stanislav Doležal, PhD.

Přednáška se koná ve čtvrtek 25. 10. 2012 v 18h v prostorách Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.

Přednáška - květen 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na květnovou přednášku

Ať Múzy promluví: tři byzantská kvazidramata,

kterou přednese Mgr. Alena Sarkissian, PhD.

Přednáška se koná ve čtvrtek 31. 5. 2012 od 18h v prostorách Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.