Title Author Section Branch Subbranch ZJKF #, Pages
Dvě výročí Jana Šprincla připomnělo vydání jeho latinského překladu Erbenovy Kytice Weissar, T. translation Classics Scholars LXI/2 (2019), 111-114
Letní škola klasických studií 2018 Králová, M. translation Classics Conference, Event LXI/2 (2019), 115-116
Magisterské diplomové práce, rigorózní a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, mediteránních studií, latinské medievistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2017/2018 Valachovič, P., Koucká, I., Souček, J., Stančo, L., Erlebachová, J. translation Varia sine LXI/2 (2019), 117-129
Eva Kuťáková: Laudabile carmen. Část II. kapitoly z římské poetiky. Praha: Karolinum 2017. 172 s. Radová, I. review Literature Roman LXI/2 (2019), 131-133
Ota z Freisingu. Historie aneb O dvou obcích. Přeložili Pavel Černuška, Jana Malá a Jana Nechutová, předmluva Jana Nechutová a Martin Wihoda, red. Magdalena Moravová. Praha: Argo 2017. 460 s. Pacovský, K. review Literature Medieval LXI/2 (2019), 134-136
Concessive clauses in Classical Greek (Xenophon) Muchnová, D. article Linguistics Greek LXI/2 (2019), 7-28
Adriána Koželová, Preklad kutúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladatela. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2017. 259 s. Černoch, R. review Problems of translation - LXI/2 (2019), 137-140
On dependent clauses in Latin I: Tension between tne semantics of the conjunction and the syntactic function of the dependent clause Ctibor, M. article Linguistics Latin LXI/2 (2019), 29-42
Zpráva o činnosti Jednoty klasických filologů v roce 2018 Urbanová, D., Bažil, M. translation Classics Societies LXI/2 (2019), 141-143
Late Latin grammarians on the cathegory of comparison Pultrová, L. article Linguistics Latin LXI/2 (2019), 43-64
Zpráva o hospodaření JKF v roce 2018 Vaníková, M. translation Classics Societies LXI/2 (2019), 144-145
Recitator and lector in the Roman recitatio Wolf, E. article Literature Roman LXI/2 (2019), 65-78
Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov v roku 2018 Lábaj, I. translation Classics Societies LXI/2 (2019), 146-147
Battle of Adrainople 378 AD Mučka, A. article History Ancient Rome LXI/2 (2019), 79-94
The status quo of Latin in Czech high schools Vaníková, M. didactica Didactics Latin LXI/2 (2019), 97-108
Dirc Potter van der Loo, "nizozemský Ovidius" Engelbrecht, W. article Literature Medieval LXI/1 (2019), 85-110
Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P.Ovidius v díle Erasma Rotterdamského Slavíková, M. article Literature Medieval LXI/1 (2019), 111-131
Publius Ovidius Naso v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Melounová, M. article Literature Medieval LXI/1 (2019), 132-147
Ovidiův list Ariadna Théseovi (Her. 10) - rozbor potenciálně dramatických aspektů listu a umělecký překlad Šolcová, E. translation Literature Roman LXI/1 (2019), 151-167
Jak sdělit kouzlo Ovidia? Svobodová, D. translation Problems of translation - LXI/1 (2019), 168-190