De alieno nostrum


Codex SalmasianusSrdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

De alieno nostrum:

aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia

kterou přednese Mgr. Marie Okáčová, PhD. (Masarykova univerzita Brno).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 18 h
na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Centones Vergiliani – citátové mozaiky složené z Vergiliových veršů – jsou jedinečným svědectvím Vergiliovy pozice kanonického básníka a současně svérázným vyvrcholením tradice imitatio cum variatione, neodmyslitelně spjaté s antickým písemnictvím prakticky po celou dobu jeho existence. Dochované vergiliovské centony z doby pozdní antiky (3.–6. stol. n. l.) pokrývají široké žánrové a tematické spektrum – od biblického eposu přes mytologické příběhy a náměty ze všedního života až po erotické verše. Nejpočetnější skupinu představuje sedm mytologických epyllií dochovaných v souboru Anthologia Latina v kodexu Salmasianus, která začala vzbuzovat pozornost badatelů až na samém sklonku minulého století. Jejich citátová struktura prozrazuje promyšlené strategie nápodoby Vergiliova původního stylu, nezřídka obohacené o důmyslné aluze na další klasické autory. V průběhu recepčního procesu se tak čtenáři nabízejí zajímavé exkursy do světa antické mytologie a její spletité literární tradice.