Dubnová přednáška

 

 

 

drinking wine 1540816 1307162   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednáškudancingdrinker1

  Kategorie aspektu v latině, 

  kterou přednese

   Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.

      (ÚŘLS FF UK, Prhaha)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

            John drank wine.                                                                                                                                                             John drank a liter of wine.

 

ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/7954249816?pwd=OTY3SldFa3BFQVRIYTZGNTJXeWMvQT09

Meeting ID: 795 424 9816

Passcode: venividi 

Anotace přednášky: 

V přednášce autorka představí výsledky své dizertační práce s názvem Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce. Stručně shrne dosavadní teorie o aspektu jak obecně, tak v bohemistické a v latinistické odborné literatuře. Definuje pojmy „aspekt“, „aktionsart“ a „situační typ“, a speciální pozornost věnuje vymezení pojmu „telicita“ a jejímu rozlišení na „telicitu inherentní“ a „telicitu maximalizační“. Aspekt autorka chápe jako univerzální sémantickou kategorii, která se v různých jazycích liší mírou gramatikalizace, přičemž výsledný aspektuální význam vzniká často kombinací více složek (slovesný čas, aktionsart, člen, přítomnost a množství objektu apod.). Jednou z těchto složek mohou být i slovesné prefixy, jak bude detailně ilustrováno na příkladu latinského slovesného prefixu ex-, který dodává základovým slovesům inherentní telicitu.

 >>> archiv pozvánek

RIP, prof. Pavel Oliva

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že dne 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let profesor Pavel Oliva, DrSc., dlouholetý předseda Jednoty klasických filologů, významný historik antického starověku a badatel s mezinárodním renomé.

Vážíme jsme si toho, že JKF zastupovala po dlouhou tak výrazná osobnost jako byl pan profesor, a vzpomínáme na naše pravidelné čtvrteční přednášky, kterým předsedal, i na to, jak s noblesou sobě vlastní řídil diskusi i v oblastech nesouvisejících s jeho vědním oborem.

Parte

Třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua

 

Hub 2

Hub 1

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua:

 

 Svazek III

Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides

Dva humanistické popisy Prahy

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Vojtěch Pelc.

 

 

  Plaut 2Plaut 1Svazek IV

Titus Maccius Plautus

Curculio aneb Darmojed

Překlad, komentář a úvodní studii připravili Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch.

  

Knihy si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 180 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).