Červnová přednáška

 

 

 červen 21 amulet

   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

  Řecké apotropaické nápisy ve svědectví
amuletů pozdně antické Syropalestiny
(c. 400 – 700), 

  kterou přednese

   Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

      (Ústav klasických studií MU, Brno)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 10. června 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

ZOOM:

Topic: JKF přednáška Juraj Franěk

Time: Jun 10, 2021 06:00 PM Prague Bratislava

https://cesnet.zoom.us/j/91486958577

 

Abstarkt: 

V přednášce autor představí dílčí výsledky své habilitační práce, v níž připravil k vydání nový korpus pozdně antických a raně byzantských apotropaických amuletů s řeckými nápisy. Po krátkém uvedení různých kategorií materiálních dokladů ochranné magie z období pozdní antiky se přednáška zaměří na amulety s vyobrazením takzvaného svatého jezdce, které tvoří jednu z nejoblíbenějších a nejlépe dochovaných skupin apotropaických objektů ve sledovaném období. Mimo vlastní analýzu performativních řeckých nápisů bude pozornost věnována také geografické distribuci nálezů, míšení křesťanských a „pohanských“ motivů, bilingvismu a ikonografii.

 >>> archiv pozvánek

RIP, prof. Pavel Oliva

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že dne 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let profesor Pavel Oliva, DrSc., dlouholetý předseda Jednoty klasických filologů, významný historik antického starověku a badatel s mezinárodním renomé.

Vážíme jsme si toho, že JKF zastupovala po dlouhou tak výrazná osobnost jako byl pan profesor, a vzpomínáme na naše pravidelné čtvrteční přednášky, kterým předsedal, i na to, jak s noblesou sobě vlastní řídil diskusi i v oblastech nesouvisejících s jeho vědním oborem.

Parte

Třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua

 

Hub 2

Hub 1

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua:

 

 Svazek III

Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides

Dva humanistické popisy Prahy

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Vojtěch Pelc.

 

 

  Plaut 2Plaut 1Svazek IV

Titus Maccius Plautus

Curculio aneb Darmojed

Překlad, komentář a úvodní studii připravili Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch.

  

Knihy si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 180 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).